http://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/0911_bratimljenje.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/55_maratona.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/6_1.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/korak_u_zivot_04112016.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/paulharris1911.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/posjeta_guvernera1.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/posjeta_guvernera2.jpghttp://www.rotary-bl.org/images/stories/slider16/posjeta_stipendista_1511.jpg

AKTUELNO

07.02.2016

Nove vještine za nove poslove - Omladinsko preduzetništvoNove vještine za nove poslove - Omladinsko preduzetništvo

Rotari klub Banja Luka još od 2010. godine, u kontinuitetu, relizuje projekat u saradnji sa Rotari klubovima iz Austrije, Njemačke i Italije a podržan od Global Grant sredstava te sredstava Distrikta 1910, Distrikta 1920 i klubova pojedinačno.
03.12.2016

Humanitarni Rotari Bal

Rotari klub je sinonim za humanost već duži niz godina. Ovaj glamurozni događaj je kruna svih humanih aktivnosti kojima se Rotari klub bavi tokom cijele godine.Rotari klub je sinonim za humanost već duži niz godina. Ovaj glamurozni događaj je kruna svih humanih aktivnosti kojima se Rotari klub bavi tokom cijele godine.
19.10.2016

Maraton za ginisa

Naš klub se uključio u akciju 55 maratona za 55 dana, koji je iniciran od strane rotary kluba u Kragujevcu, a Goran Nikolić, gotovo slijepi maratonac je 19.10. dotrčao i do banjaluke
04.11.2016

Podrška akciji Korak u život

Članovi rotari kluba Banja Luka su podržali veliku humanitarnu akciju Rotari kluba Zagreb Kaptol - Korak u život koja za cilj ima zbrinjavanje štićenika doma za nezbrinutu djecu nakon što napune 18 godina.

 

Šta je Rotari?

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta, u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svijetu.

Začetnik Rotari ideje Paul Harris, humanista iz Čikaga, organizovao je i osnovao prvi Rotari klub 23. 02. 1905. Paul Harris je 1910. godine postao prvi predsjednik svjetske organizacije Rotari International.

Danas u svijetu ima više od 29.000 Rotari klubova u 140 zemalja. Različiti jezici, kulture i religije nisu prepreka za širenje humanih ideja rotarijanstva.

Jedna od najčešće citiranih poruka iz oblasti poslovne etike je “Rotarijanski test četiri pitanja”. Svi Rotarijanci znaju ovu poruku i treba da je se pridržavaju.

Principi rotarijanstva

  1. Da li je istinito?
  2. Da li je pošteno prema svima?
  3. Da li će dovesti do dobre volje i boljih prijateljstava?
  4. Da li će biti korisno za sve?
 

T1617_EN_0
Germ-John-sml-c John Germ, President, Rotary International 2015-2016
paul_jankowitsch Paul Jankowitsch, Governor, District 1910, 2016-2017
zorislav_stojic Zorislav Stojić, Predsjednik, Rotary Club Banja Luka, 2016-2017
Zastavica